• ស៊ីឡាំងធារាសាស្ត្រ-63x45x250-3d-model-sldprt
  • bushing-អ្នកផ្គត់ផ្គង់
  • បដា០១
  • បដា ០៣

លក្ខណៈពិសេសផលិតផល

ជាង 20 ឆ្នាំធ្វើការលើអាជីវកម្មស៊ីឡាំងធារាសាស្ត្រ និងគ្រឿងបន្លាស់ សេវាកម្មរបស់យើងមានគុណភាពល្អបំផុត និងតម្លៃប្រកួតប្រជែង។

របស់យើង។ខ្សែ​សង្វាក់​ផ្គត់ផ្គង់

បន្ទាប់ពីការខិតខំប្រឹងប្រែងជាច្រើនឆ្នាំ YSC (ប្រទេសចិន) បានលេចធ្លោនៅក្នុងតំណភ្ជាប់សំខាន់ៗ
ការគ្រប់គ្រងទិសដៅ និងការប្រតិបត្តិ pneumatic នៅក្នុងប្រព័ន្ធ pneumatic ។